טיילת ארמון הנציב: "מכאן ראה אברהם לראשונה את הר המקום מרחוק" (140)
 • שם החרוז: טיילת ארמון הנציב: "מכאן ראה אברהם לראשונה את הר המקום מרחוק" (140)
 • רציונל: חשיפה החניכים למרחב העיר ירושלים בדגש על המורשת ההיסטורית המלווה את העיר ותרומתה של קק"ל לפיתוח האזור.
 • מושגים נרכשים: ירושלים, יער השלום, עיר דוד
 • רגע משמעותי בפעילות: יצירת תחושת WOW בתצפית אצל החניכים מיופיה וחשיבותה לכל הדתות של העיר העתיקה ובמיוחד האתרים הבולטים – הר הבית וכיפת הזהב, בית כנסת החורבה, צריחי הכנסיות.
  מטרות החרוז
 • החניך יכיר את המבנה הטופוגרפי של ירושלים עליו מושתתת בניית העיר (רכסים עיקריים, נחלים, קו פרשת המים וכד').
 • החניך יזהה את המקומות העיקריים החשובים הנראים מהתצפית.
 • החניך יבין את הסיבות לבניית העיר במיקום הזה.
 • החניך יכיר את תרומת קק"ל לפיתוח בעיר ירושלים וסביבותיה.
חרוז קודם     חרוז הבא

תחנה ראשונה:מרפסת תצפית משך הזמן: 00:15

מיקום התחנה: קיימות 2 מרפסות תצפית גדולות (מרובעת ומעוגלת)
 • נושא התחנה: פתיחה, תצפית פנורמית.
 • נושאי תוכן עיקריים:
  • זיהוי כוונים כללי
  • צפון, מזרח וכו'
  • ביצוע תצפית עם הולכה והצבעה ממזרח למערב תוך זיהוי מקומות מציינים עיקריים
  • הדגשת העיר העתיקה ומרכזיותה ל- 3 הדתות
  • לימוד זיהוי "עיר דוד" – מכאן הכל התחיל!!
  מתודה להפעלה: (יש לתכנן מראש את הדגשים לתצפית : אופציות בהתאמה לקבוצה, לגילאים ולמסרים אותם נרצה להעביר במשך היום או במסגרת הסיכום (במידה והתצפית בסוף היום). דוגמאות - רצף כרונולוגי היסטורי, חשיבות ירושלים לדתות השונות, סיפורי התנ"ך, מורשת קרב וכו'. חשוב !!! מהתצפית אנחנו יכולים לראות מגוון רחב של נושאים לכן חובה עלינו למיין עבור החניכים את הנוף. אחרי המיון וההתמקדות בתכנים הקשורים לנושא שלנו צריך להשאיר מקום לתלמידים להערות ושאלות שלהם.) (יש להקפיד ולוודא שהקבוצה לא "הולכת לאיבוד" – דהיינו הולכה ברורה ומושכלת מפריט לפריט.) (ניתן להעזר בשאלות מנחות ולבקש ממבוגרים מלווים לסייע.) (ניתן להכין...חסר מקום!!
 • עזרים: תרשים פנורמי עם ציון המקומות העיקריים הקלים לזיהוי. (כרטיסיות מזהות למקומות החשובים.) (3 מגדלי הר הזייתים (צריח כנסיית העליה, אוגוסטה ויקטוריה, האוניברסיטה העברית)) (העמדת חניכים עם שלטי זיהוי של אתרים אותם זיהינו.)
 • הוראות ונהלים: תשומת לב לתנועה הרבה במקום – אוטובוסים בחנייה, רוכלים, טיולי סגוויי. הרבה ס ב ל נ ו ת.
 • קישור לתחנה הבאה: מכאן נפנה לרדת למדשאה, רצוי לפינה מוצלת ללימוד/שיחה/הפעלה.
  תחנה שניה:מדשאה משך הזמן: 00:20
  תחנה שלישית:פעילות קק"ל בגבולות – הגבול שהשתנה ב- 1967 והגבול שבין הארץ הנושבת לישימון משך הזמן: 00:15